تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرسرریز آن بر شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا، کارشناس امور بین الملل بانک سینا (نویسنده مسئول)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی، متصدی بانک مسکن

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، کارشناس عملیات ارزی بانک پارسیان

چکیده

با توجه به اینکه طی سالهای اخیر همواره بدلیل کاهش منابع بانکی روز به روز نقش بازار سهام در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری پر رنگ تر میشود، لذا بررسی عواملی که باعث ایجاد نوسانات و انتقال ریسک به بازار سهام میشود لازم وضروری به نظر می آید. همچنین با توجه به اهمیت بازار ارز در اقتصاد کشورها و از سوی دیگر به علت حجم بسیار بالای صادرات و واردات کالا، تغییرات نرخ ارز بر رونق و رکود اقتصاد تاثیر بسزایی دارد. لذا در این مقاله محقق با استفاده از داده های روزانه (1387 الی 1392) و مدل VAR-BEKK به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرات سرریز آن بر شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق، با توجه به ضرایب آرچ و گارچ برآوردی در این تحقیق،  نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران (در سه  بخش خودرو ، زغال سنگ و ماشین آلات) مثبت و معنادار بوده و نشان دهنده اینست که نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت دارد و نوسانات نرخ ارز طی دوره مورد بررسی باعث افزایش شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of exchange rate volatilities and it's spillover effect on the index of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Farnaz Barkhordari 1
  • Somayeh Pour azizi gelin gheshlaghi 2
  • Abolfazl Hoseini 3
1 Master of financial management, Al-Zahra University,Tehran,Iran
2 Master of Financial management , Tehran University of Economic Sciences, Tehran, Iran
3 Master of Economic development ,Islamic azad university of tehran central branch,Tehran,iran
چکیده [English]

Given that in recent years due to reduction of banking sources, the role of stock market in financing of investment projects highlighted more day by day. So analyzing the factors that caused the volatility and risk which transfer to stock market is Essential. Also according to importance of currency market on the countries' economy, on the other hand, due to high volume of exports and imports changes of exchange rates have a significant impact on the economy’s boom and bust. In this paper, researcher study on the effect of exchange rate volatility and its spillover effect on the index of selected industries in Tehran Stock Exchange with using of daily data "2008 to 2013" and VAR-BEKK. Based on the research results and according to estimated coefficients of ARCH and GARCH  the exchange rate volatilities were positive and significant on the index of selected industries in Tehran Stock Exchange on three sectors such as  automotive, coal and machinery" that indicate  the exchange rate volatilities have positive effect on the index of selected industries In Tehran Stock Exchange. In addition, exchange rate volatility during the studied period caused increasing of index of selected industries in the Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effects of spillover
  • exchange rate
  • Industries index