بررسی ارتباط بین خوش‌بینی مدیریت و هموارسازی سود در بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

امروزه مدیران برای جلب نظر سرمایه گذاران سعی در حداکثر نشان دادن درآمد و سود به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد خود دارند. آنها امکان دارد از طریق انتخاب سیاست‌های خاص حسابداری، برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را هموار کنند. از این رو ممکن است سود گزارش شده متفاوت با نتیجة عملکرد واقعی شرکت باشد. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین خوش بینی مدیریت و هموارسازی سود در بانک­های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1389 الی 1393 می باشد. جامعه تعدیل شده پژوهش نیز شامل 65 سال-بانک می باشد. برای پاسخ به سوالات پژوهش دو فرضیه از طریق رگرسیون حداقل مربعات معمولی و لوجیت باینری به شکل خطی چند متغیره با داده­های تلفیقی (پولد) مورد بررسی و آزمون قرار می­گیرد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد مدیران خوشبین­تر بانکها به نسبت سایر مدیران تمایل بیشتری جهت گزارش سود های هموار شده از طریق اقلام تعهدی و شاخص هموارسازی سود ایکل دارند. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد بانک های بزرگتر و قدیمی تر نیز به احتمال زیاد جهت گزارش سودهای هموار شده از طریق اقلام تعهدی و شاخص هموارسازی ایکل اقدام می کنند. یافته های پژوهش نشان می دهد بانک هایی که ارزش بازار به ارزش دفتری بالایی دارند کمتر تمایل به هموارسازی سود طبق مدل ایکل دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Management Optimism and Earnings Smoothing between Banks Listed in Tehran Stock Exchange and OTC

نویسنده [English]

  • Jamal Bahri Sales
Assistant Prof., Faculty of Management-Department of Accounting, Islamic Azad University, urmia, Iran
چکیده [English]

Today managers to attract investors try to show revenue and income in maximum level as one of the criteria for their performance. They may be smooth the reported incomes by selecting specific accounting policies, accounting estimates and accruals management. Therefore, reported earnings may be differing from result of actual performance. The purpose of this study was to investigate the relationship of management optimism and earnings smoothing between banks listed in Tehran stock exchange and OTC during 2010 to 2014. Adjusted community consists of 65 year-banks. To answer the research question two hypotheses through ordinary least square regression and binary logistic in form of multivariate liner by using Pooled data were tested. The results show that the optimism managers in compare with others, more likely to report earnings smoothed by accruals and IKLE smoothing index. The results also indicate that, larger and older banks are more likely to report earnings smoothed by accruals and IKLE smoothing index. The findings indicate that, the banks that have a high market to book value, less likely to smooth earnings by IKLE model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Optimism
  • Earnings Smoothing
  • Total Accruals
  • Accounting Data Changes
*    اعتمادی، حسین.، جوادی، مژده.، (1388)، عوامل موثر بر ارتباط بین هموارسازی سود و سودآوری شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
*    پورحیدری، امید.، افلاطونی، عباس،. (1385)، بررسی انگیزه‌های هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 13، شماره 2.
*    حقیقت، حمید،. رایگان، احسان،. (1387)، نقش هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سودها در خصوص پیش‌بینی سودهای آتی، فصلنامه بررسی های حسابداری وحسابرسی، دوره 15 شماره 54; از صفحه 33 تا 46
*    عبدی، معصومه،. (1392)،  محافظه کاری و هموارسازی سود در شرکت های درمانده مالی، دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی­صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی گچساران.
*    علی نژاد­ساروکلائی، مهدی. صبحی، مریم.، (1393)، تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر خطای مدیریت در پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی.
*    فروغی، داریوش. نخبه فلاح، زهرا. (1393)، تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافطه­کاری شرطی و غیرشرطی، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، سال ششم، شماره 1.
*    فولاد، فرزانه،. یعقوب نژاد، احمد،. تالانه، عبدالرضا،. (1391)، محافظه کاری و کاهش خطر سقوط قیمت سهم، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره  19، شماره  69 ; از صفحه 99 تا صفحه 118 .
*    کردستانی، غلامرضا،. لطفی، احمد،. (1390)، بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، دوره  3 , شماره  2 (8) ; از صفحه 63 تا صفحه 78 .
*    ملا نظری، مهناز،.کریمی زند، ساناز.، (1386)، بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 14، ش 1.
*       واندا ای والاس، (1390)، نقش اقتصادی حسابرسی در بازار های آزاد و تحت نظارت، ترجمه حامی امیراصلانی، نشریه 159 سازمان حسابرسی، انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ پنجم.
*    هاشمی، سید عباس،. صمدی، ولی الله.، (1388)، آثار هموارسازی سود بر محتوای اطلاعـاتی آن در شرکتهـای پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، شماره 1
*       هندریکسن. ای. ، اف. ون بردا، (1384)، تئوریهای­حسابداری، ترجمه علی پارسائیان، جلد اول، انتشارات ترمه.
*       Ahmed, A. Duellman, A. (2012), Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism, Journal of Accounting Research, Volume 51, Issue 1, pp 1-30.
*       Bao Ben- H, Da- H Bao. (2004). “Income smoothing, earnings quality and firm valuation”, Journal of business Finance & Accounting, Vol, 31. No, 9- 10.
*       Barros, L. Silveira, A. (2009), Overconfidence, Managerial Optimism and the Determinants of Capital Structure, Brazilian Review of Finance, 6(3), pp 293-335.
*       Beidleman, Carl R., (1973). Income smoothing: the role of management. Accounting Review, 48, 653–667.
*       Ben-David, I, Graham, J R., Harvey, Campbell R., (2007). Managerial Optimism and Corporate Policies. Duke University Working Paper.
*       Bergstresser, D, B., Philippon, T, (2006). CEO incentives and earnings management. Journal of Financial Economics, 80, 511–529.
*       Bouwman, C. H. S. (2014), Managerial optimism and earnings smoothing. Journal of Banking & Finance, 41, pp 283-303.
*       Bowen, R M., Rajgopal, Sh, Venkatachalam, M, (2008). Accounting discretion, corporate governance and firm performance. Contemporary Accounting Research, 25 (2), 351–405.
*       Brown, R. S, N. (2006), CEO Overconfidence, CEO Dominance and Corporate Acquisitions. Working paper, University of Melbourne.
*       Burgstahler, D., & Dichev, I. D. (1997). Earnings management to avoid earnings decreases and losses. Journal of Accounting and Economics, 24(1), 99–126.
*       Hirshleifer D, Subrahmanyam A. (2002), Investor Psychology and Security Market Under- and Over-reactions. Journal of Finance. 2002;53(6): 1,839–85.
*       Eckel, N.(1981) The income smoothing hypothesis revisited. Abacus. 17(1),28-40.
*       Ge, W, Matsumoto, D, Zhang, J, (2011), Do CFOs have style? An empirical investigation of the effect of individual CFOs on accounting practices. Contemporary Accounting Research, 28, 1141–1179.
*       Goel, A. M. Thakor, A. V. (2008), Overconfidence, CEO Selection, and Corporate Governance. The Journal of Finance, 63: pp 2737-2784.
*       Graham, J., C. Harvey, and S. Rajgopal. (2005), The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics,40, pp 3-73.
*       Healy, Paul M., (1985). The effect of bonus schemes on accounting decisions. Journal of Accounting and Economics 7 (1–3), 85–107.
*       Hermalin, B., & Weisbach, M., (2010). Boards of directors as an endogenously determined institution: A survey of the economic literature. FRBNY Economic Policy Review, 9(1): 7–26.
*       Hribar, P. Yang,­H. (2010),­ Does CEO Overconfidence Affect Management Forecasting and Subsequent Earnings Management? Working paper, University of Iowa.
*       Hribar, P. Yang, H, (2012), CEO Overconfidence and Management Forecasting. Working Paper.
*       Jones, J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29(2), 193–228.
*       Kirschenheiter M, Melumad N, (2004). Earnings' quality and smoothing. From www.ssrn.com
*       Klein, (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. Journal of Accounting and Economics 33, 375–400.
*       Kothari, S.P., Leone, A.J. & Wasley, C.E. (2005). Performance matched discretionary accruals measures. Journal of Accounting and Economics, 39(1): 163–197.
*       Lin, Y. Hu, S. Chen, M. (2005), Managerial optimism and corporate investment: some empirical evidence from Taiwan. Pacific-Basin Finance Journal, 13, pp 523-546.
*       Malmendier, U., G. Tate, and J. Yan. (2011), Overconfidence and Early Life experiences: The effect of managerial traits on corporate financial policies. The Journal of Finance, 66, (5): 1687–733
*       Malmendier, Ul., Tate, G, (2008). Who makes acquisitions? CEO optimism and the market’s reaction. Journal of Financial Economics, 88, 323–354.
*       Ronen J., Simcha S., (1981), Smoothing income numbers: Objectives, Means and Implications. Addision-Wesley PaP/Erback Series in Accounting.
*       Sunder, J. Sunder, S. Tan, L. (2009), The Role of Managerial Overconfidence in the Design of Debt Covenants, ssrn.com, abstract 1595007.
*       Tucker, W. Jennifer, and Paul A. Zarowin, (2006), " Does Income Smoothing Improve Earnings Informativeness?", The Accounting Review 81, (1), 251-270.
*      Tinaikar, S. Xue, S. (2009), Product Market Competition and Earnings Management: Some International Evidence, working papers series, ssrn.com, abstract=1466319