شناسایی شاخص‌های بانک های در معرض بحران ورشکستگی بر اساس روش تحلیل تم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

2 دکتری حسابداری پردیس البرز دانشگاه تهران

چکیده

وقوع پدیده ورشکستگی بانکی در نظام‌های پولی دنیا با حساسیت بالایی روبرو است، زیرا تبعات ریسک سیستمی توأم با این پدیده می‌تواند دارای آثار بسیار مخربی بر مجموعه نظام پولی و مالی کشورها باشد و به بحران‌های شدید سیاسی و امنیتی منجر شود. قوانین ومقررات معتبری برای ارزیابی وضعیت و عملکرد بانک و اعلام هشدار نسبت به بحران منتهی به ورشکستگی بانکی در دنیا تدوین شده است. وضعیت برخی از کشورها از جمله ایران به لحاظ اقتصادی و سایر جنبه‌ها متفاوت از سایرین بوده و این مساله ضرورت بومی‌سازی شاخص‌های شناسایی بانک‌های در معرض بحران ورشکستگی در ایران را دو چندان می-نماید. در این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان بانکی و روش تحلیل تم، پژوهشگران به 17 شاخص با درجه تاثیرگذاری بالا بر ورشکستگی بانکی دست یافتند که 5 شاخص به طور خاص ویژه شرایط جاری بانک های کشور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Indicators of Banks subject to Bankruptcy Crisis Based on Thematic Analysis Method

نویسندگان [English]

 • Mahnaz Morshedzadeh 1
 • Mahmoud ghorbani 2
1 Assistant Professor of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
2 Ph.D. of accounting, Alborz campus, university of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The occurrence of bankruptcy in the world's monetary systems is highly sensitive, as the systemic risk consequences associated with this phenomenon can have very devastating effects on the monetary and financial system of countries and lead to severe political and security crises. Valuable laws and regulations have been developed to assess the status and performance of the bank and to warn of the crisis leading to bankruptcy in the world. The situation of some countries, including Iran, is different economically and in other respects. In this study, through interviews with banking experts and thematic analysis, the researchers identified 17 indicators with a high degree of impact on bankruptcy, that five of them are specific to the current conditions of the Iran’s banks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bankruptcy
 • Thematic Analysis
 • Banking Healthcare
 • احمدیان، اعظم. (1392). ارزیابی شاخصهای سلامت بانکی در بانکهای ایران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 • احمدیان، اعظم. (1394). طراحی سیستم هشدار سریع جهت پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها، فصل نامه نظریه های کاربردی اقتصادی، سال دوم، شماره 4، ص 119-144.
 • احمدیان، اعظم، کیوانوند، مهران. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال هجوم بانکی، پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال 22، شماره 71، ص79-102.
 • پروین، سهیلا، ابراهیمی، ایلناز، احمدیان، اعظم. (1393). تحلیلی بر شوک های ترازنامه ای نظام بانکی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال 14، شماره 52، ص149-186.
 • تقوی، مهدی، اعظم، احمدیان و مهران، کیانوند. (1391). تحلیلی بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر ثبات سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار سال ششم، ش 19.
 • دیواندری، علی. (1395). ضرورت اصلاح نظام بانکی، دوماهنامه تازه های اقتصاد، شماره 149، ص 23-24.
 • زارعی، ژاله، کمیجانی، اکبر. (1394). شناسایی و پیش بینی بحران های بانکی در ایران، فصل نامه مدل سازی اقتصادی، سال نهم، شماره 1، ص 1-23.
 • شاهچرا، مهشید. (1392). میزان انطباق اصول کمیته بال در نظام بانکی ایران، پژوهش های پولی -بانکی، سال ششم، شماره ۱۸، ص 109-129.
 • طباطبایی نژاد، سید محمد. (1394). کاستی های نظام ورشکستگی بانک ها در ایران، فصل نامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 45، شماره 1، ص 113-126.
 • کرمی، غلامرضا، تاجیک، کامران. (1393). مدل سازی حسابداری تورمی در ایران بر اساس تحلیل تم. فرایند مدیریت و توسعه، دوره 28، شماره 1.
 • مرشدزاده، مهناز. (1398). تدوین مدل محاسبه مالیات بر درامد شرکت ها در اقتصاد تورمی ایران. پایان نامه دکتری.
 • مرادی، محمد. (1394). طراحی مدل کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش اقلام تعهدی. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 25، ص76-99.
 • واتز و زیمرمن. (1396). تئوری اثباتی حسابداری، ترجمه علی پارسائیان، انتشارات ترمه، فصل پنجم، داده حسابداری، ورشکستگی و ریسک، ص 167-190.
 • یوسفی دیندارلو، مجتبی. (1395). آسیب‌شناسی نظام بانکی- توقف و ورشکستگی در نظام بانکی، معاونت پژوهش‌های اقتصادی دفتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی. ص 6-35.
 • Abiola A, Babajide,. Felicia O, Olokoyo, and Folasade B, Adegboye,. (2015). Predicting bank failure in Nigeria using Survival Analysis Approach. Journal of South African Business Research, 2015(2015), 1-17.
 • Betz, F,. Oprica, S,. Peltonen, T. A., and Sarlin, P,. (2013). Predecting distress in European banks. European Central Bank: WP: 1597.
 • Bra un, V.; Clark, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology. 3(2), pp. 77-101.
 • Chen, Y. & I. Hasan (2008), "The Transparency of the Banking System & The Efficiency of Information Based Bank Runs", Journal of Financial Intermediation ,Vol. 15, No. 9, PP. 307-331.
 • Hassan B. Ghassan, Stefano Fachin, Time series analysis of financial stability of banks: Evidence from Saudi Arabia, Review of Financial Economics, 2016.
 • Hun, Rui & Martin Melecky (2013), "Financial Inclusion for Financial Stability: Access to Bank Deposits & The Growth of Deposits in the Global Financial Crisis", World Bank.
 • Iyer, Rajkamal & Puri, Manjan (2008), Understing Bank Runs: The Importance of Depositor-Bank Relationships & Networks, Cambridge, MA02138: National Bureau of Economic Research.
 • Laura Chiaramonte and Barbara Casu, Capital and Liquidity Ratios and Financial Distress (Evidence from the European Banking Industry),The British Accounting Review, 2016.
 • Li, Xiaofei,. Escalante, Cesar L,. Epperson, James E. (2014),. Agricultural banking and bank failures of the Late 2000s financial crisis: A Survival analysis using Cox proportional Hazard Model. Southern Agricultural Economics Association (SAEA) Annual Meeting, Dallas, Texas, 1-4 February 2014.
 • Okezie, A. C. (2011). Capital ratio as predictors of distress: A Case study of The Nigerian banking system. Global Journal of Human Social Science, 11(3).
 • Simorangki, I. (2011), "Determinant of Bank Runs in Indonesia: Bad Luck or Fundamental?",Bulletain of Monetary, Economics & Banking, PP. 1-24.
 • Takemura, T. & Y. Ukai (2008), A Note on Financial Behavior Modeling From a Web-Based Survey, The Proceeding of International Conference of Socionetwork Strategies & Policy Grid Computing, PP. 163-165.
 • Takemura, Toshihiko & Kozu, Takashi (2009), "An Empirical Analysis on Individuals Deposit Withdrawal Behaviors Using Data Collected Through a Web-Based Survey", Eurasian Journal of Business & Economics, Vol. 4, No. 2, PP. 24-41.