بررسی برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ارزش سهام و درآمد پیش بینی شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

2 عبدالمجید دهقان استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

چکیده

تنش بین حقوق فرد و سازمانها از مشکلات بنیادی جوامع بوده است.
در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکتهای قدرتمند سهامی به نحو چشمگیری رشد میکنند.
در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند ، برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی شرکتها وجود داشته باشد.
حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است.
نظام حاکمیت شرکتی واکنشی به مساله نمایندگی و به جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمولتر، جدایی مالکیت از کنترل شرکتها منتهی ، و خود ناشی از دو علت عمده است؛
اول این که هر یک از مشارکت کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند.
دوم اینکه که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند.
بدیهی است این تفکیک، با فرض ساز وکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد.
به تدریج با کمرنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین ، کنترل به گروههای دیگر نظیر هیات مدیره ها و مدیران سپرده می شود.
میتوان گفت که هر تغییری در اجرای ساختار حاکمیت بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها تاثیر بسیاری دارد.
رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها موضوعی مهم در مباحث مالی است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. ارزیابی عملکرد حاکمیت شرکتها و بررسی مکانیزمهای آن دارای اهمیت بسیار و در تصمیم گیریهای اقتصادی شرکت ها تاثیر زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating some corporate governance mechanisms and its effect on stock value and projected income in companies listed on the stock exchange

نویسندگان [English]

  • MISAGH AKHOONDI 1
  • Abdolmajid Dehghan 2
1 . Master of Financial Management. Department of Management. Faculty of Management and Accounting.yadegar e Imam Khomeini (rah) Shahr e rey Unit. Islamic Azad University. Tehran. Iran
2 Assistant Professor Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting,yadegar e Imam Khomeini (rah) Branch, Shahr e rey, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Tensions between the rights of individuals and organizations have been fundamental problems in societies.
Financial markets and powerful corporations are growing dramatically around the world.
In the face of this growth, there must be targeted legal and regulatory tools for corporate accountability.
Corporate governance is designed in the same framework.
Corporate governance system is a reaction to the issue of representation and to the separation of ownership from management or, more commonly, the separation of ownership from control of companies, and is itself the result of two main causes;
First, each participant has different goals and preferences.
Second, each does not have complete information about the other's actions, knowledge, and preferences.
Obviously, this separation, assuming effective executive mechanisms of corporate governance, creates the potential for managers to make decisions that are in line with their own interests and the opposite of the interests of shareholders.
Gradually, as the authority to exercise direct sovereignty over the owners diminishes, control is transferred to other groups, such as boards and directors.
It can be said that any change in the implementation of the governance structure has a great impact on the change of leadership and their performance.
The relationship between corporate governance and corporate performance is an important issue in financial matters. Corporate governance aims to strengthen the atmosphere of transparency, honesty and accountability in the management of the organization. Evaluating the performance of corporate governance and examining its mechanisms is very important and has a great impact on economic decisions of companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • stock value
  • revenue forecast
  • shareholders
  • board of directors