تبیین اثر روزهای هفته در بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از پانل دیتا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در جهت گسترش ادبیات مالی و نیز با توجه به لزوم به روز شدن در دانش امروز موجود در دنیا، این تحقیق به بررسی یکی از جدیدترین مباحث مدیریت مالی یعنی دانش مالی رفتاری که به رفتار شناسی بازار سرمایه و مطالعه جنبه های رفتاری و روانشناسی بازار سرمایه می پردازد، اختصاص دارد. در این حیطه یکی از مباحث جالب اثرات تقویمی است که توجه خود را به ناهمسانی های رفتار و عملکرد بازار در اوقات مختلف روز، هفته، ماه و سال معطوف می دارد. در مجموع این تحقیق اثر روزهای هفته را مورد تمرکز قرار داده است. برخی از تحقیقات در سراسر دنیا نشان می دهند که بازدهی بالاتر از نرمال در روز قبل از تعطیلات رقم می خورد، در حالی که بازدهی کمتر از نرمال در روز بعد از تعطیلات مشاهده می شود. مدارک تجربی علّت بازدهی بالای قبل از تعطیلات را فعالیت بالا و یا بالا رفتن سطح فعالیت ها معرفی کرده اند و بازدهی کمتر از نرمال بعد از تعطیلی را به تجمع اطّلاعات در این روزها استناد کرده اند. در این تحقیق مسأله این است که آیا می توان روزهایی را در ایران مشخّص کرد که داغ تر و پر معامله تر باشد؟ به عبارت دیگر آیا عدم تقارن در بازار سرمایه ایران در روزهای مختلف هفته وجود دارد و در صورت وجود، دلایل احتمالی آن ها چیست.
یافته های این تحقیق اثر روزهای هفته در بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران را تأیید می نماید. اثر چهارشنبه در تخمین ها معنادار بوده است. با تأیید اثر روزهای هفته در این تحقیق، کارآیی بورس تهران در سطح ضعیف نیز به چالش کشیده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The day of the week effect on the stock market return in the stock exchange of Tehran

نویسندگان [English]

  • Farshad Heybati 1
  • Mahboobeh Behfar 2
1 Assistant Professor of IAU, Science and Research Branch
2 M.A , of IAU, Science and Research Branch
چکیده [English]

This thesis investigates the day of the week effect in TSE. The day of the week effect is calendar anomaly that has been widely studied and documented in finance literature. This anomaly indicates the repetitive trends or patterns in the time series behavior of stock market.
In this study various indexes of TSE for the period of 1385 - 1388 are examined to specify the probable pattern in trading days of TSE in term of return. Furthermore in this study the daily correlation between main variable of this study are examined.
Various descriptive statistics for the sample are calculated and classified in this research and show obvious differences in the days of the week.
The results of testing in term of compare the day of the week effect in TSE for return are accepted. This study finds that the highest return is occurred in Wednesday. The implicit results of this research are the negative risk premium for major indexes of TSE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficient Market Hypothesis
  • market anomalies
  • Behavioral Finance
  • Return
  • Panel data