مقایسه بازدهی روش های مختلف انتخاب سهام ارزشی و رشدی بر اساس مدل شش عاملی هاگن در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران، ایران (مسئول مکاتبات)

چکیده

روش سرمایه گذاری در بازار سهام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در این زمینه دو استراتژی وجود دارد: سرمایه گذاری در سهام ارزشی و سرمایه گذاری در سهام رشدی (مقیمی، 1380). شناخت نسبت‌های مالی که قادر به تفکیک این دو استراتژی هستند برای محققین و سرمایه گذاران بازار سهام حائز اهمیت است، زیرا به آن ها کمک می کند دید بهتری از عملکرد سهام، روش‌های  مختلف انتخاب سهام مناسب و کسب بازدهی بالاتر با ریسک کمتر، به دست آورند.
هدف از این تحقیق بررسی چگونگی عملکرد سهام ارزشی وسهام رشدی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1388 می باشد، به این منظور پرتفوی های سهام ارزشی و رشدی تشکیل شده بر اساس نسبت‌های مدل شش عاملی هاگن به اضافه نسبت قیمت به عایدات (P/E) برای بازه زمانی مورد مطالعه تشکیل و مورد بررسی قرار می گیرد، سپس بازدهی منتج ازاین پرتفوها با درصد رشد شاخص بورس (به عنوان شاخص رکود یا رونق بازار) مقایسه می گردد. نتایج حا صل نشان دهنده این است که معمولاً در سال های  رکود ، پرتفوی های ارزشی و در سال های رونق پرتفوی های رشدی بازدهی بالاتری داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting Stock Price Manipulation in Capital Market

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Eslami Bidgoli 1
  • Saeid fallahpour 2
  • Bahar Sabzevari 3
1 Associate Professor,University of Tehran,Iran
2 Assistant Professor,University of Tehran,Iran
3 Financial M.S degree,University of Tehran,Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Choosing the strategy of investing in stock markets holds a special amount of importance. Amongst them there are two main strategies: Value Investing and Growth Investing. Identification of the financial ratios which are capable of separating these two strategies hold a special amount of importance for researchers of  stock markets and investors, since it helps them to have a better perspective of the stocks’ performance, and thus to use better and more suitable procedures to choose prosperous stocks and gain higher level of returns.
This research examines the operation of value and growth stocks in Tehran Stock Exchange. For this purpose the portfolios of the value and growth stocks based on the ratios of six factors model of  Haugen as well as P/E ratio for the duration of 2004-2009 are collected, utilized and evaluated. Then the results of these portfolios are compared with the growth percentage of stock index.(as bullish and bearish index).
The results indicate that, in the years of bullish market, the value portfolios and in the years of bearish market, growth portfolios have shown higher returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Investing
  • Growth Investing
  • Price to Earning Ratio
  • Six Factors Model of Robert.A Haugen
  • Return Investing