مطالعه تأثیر راهبردی متغیر ریسک عدم نقدشوندگی، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فوق دکترای علوم اقتصادی- مدیریت مالی

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی (نویسنده مسئول و طرف مکاتبه)

چکیده

این پژوهش در راستای اهمیت رابطه ریسک و بازده از نظر سرمایه‌گذاران صورت گرفته و در آن به مطالعه تأثیر اندازه سهم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام نیز پرداخته شده است. در این تحقیق از متغیرهای SMB,HML,IMV جهت اندازه‌گیری و از روش پورتفولیو جهت کاهش همبستگی متغیرها، استفاده شد. الگوی سری زمانی در این پژوهش 2 سال کامل بوده و در نهایت نیز تحلیل این سری‌های زمانی بیان‌گر تأثیرگذار بودن رابطه مثبت بین نسبت عدم نقدشوندگی و مازاد بازده سهام بودند. همچنین از یک مدل ریاضی نیز جهت بررسی این تأثیرگذاری استفاده گردید. در پایان مقاله نیز به بحث و بررسی و ارائه نتایج حاصل از بررسی سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در این دوره 2سال (1390- 1389) پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the variable of the illiquidity risk and the effect it’s on the excess of stock return in the stock market

نویسندگان [English]

  • Hosein Mohammadpour Zarandi 1
  • S.M. Tabatabaei Mozdabadi 2
1 Postdoctoral of Economic Science
2 MA of Educational Administration, lecturer of the university of Applied Science and Technology, (Corresponding author)
چکیده [English]

The current research was carried out to investigate the relationship between risk and return based on the investors’ views. The research, in addition to a thorough investigation of the variable of the illiquidity risk, investigates the effect whereof on the excess of stock return. The research utilized the variables IMV, HML, and SMB for measuring purposes and a portfolio method to reduce the correlational effects of the variables. This longitudinal study completed over a 7-year time span and the analysis of the results stood witness to the significantly positive relationship between the ratio of illiquidity and the excess of stock return. Moreover, the research utilized a mathematical model to investigate the degree of such significance. The research concluded with the analysis of the results of the investigation into the companies’ stocks over the very time span of 7 years (1999-2005).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illiquidity Risk
  • excess of Stock Return
  • portfolio
  • Sock Exchange
  • Correlation of the Variable