بررسی و آزمون پدیده شتاب در شرایط رونق و رکود بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه لرستان

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی شتاب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی اثر نسبت سود تقسیمی به قیمت بر روی بازده این استراتژی هامی باشد.این تحقیق برحسب هدف کاربردی و بر حسب نوع داده ها کمی است .در این پژوهش سهام 96شرکت از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1380الی 1389انتخاب شده است . مهم ترین فرضیه تحقیق این است که با استفاده از استراتژی شتاب می توان بازده اضافی در بورس اوراق بهادار تهران کسب نمود.با استفاده از  آزمون مقایسه میانگین  ها ، نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که استراتژی شتاب در طول بازه زمانی شش ماهه سودآور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and test the momentum phenomenon in terms of up and down market

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hakkak 1
  • Zahra Akbari 2
1 Assistant Professor in Lorestan University
2 Graduated student in Accounting of Economic Science University
چکیده [English]

The  purpose of this study profitability strategy momentum  prices in Tehran stock exchange and evaluation of the ratio of dividends to prices on the efficiency of this strategy. This research, in terms of applications, according to data type bit. In this study shares 96 companies participating Active in the Tehran Stock Exchange from 1380 to 1389 has been selected The main research hypothesis is that the momentum strategy can be an extra return earned on the Tehran Stock Exchange. Compared with test results of hypothesis test showed that the momentum strategy is profitable during the period of six months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Momentum of the price
  • the dividend to price ratio
  • the up market
  • the down market