بررسی توانایی انتخاب سهام بین سرمایه‌گذاران نهادی و سرمایه گذاران انفرادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده

در این تحقیق به بررسی توانایی انتخاب سهام بین سرمایه‌گذاران نهادی و سرمایه‌گذاران انفرادی پرداخته شد. هدف از این تحقیق، سرمایه‌گذاران نهادی توانایی انتخاب سهام بهتری از سرمایه‌گذاران انفرادی دارند، بدیهی است که سرمایه گذاران اقدام به خرید و فروش سهامی می نمایند که در آینده بازده غیر عادی مثبت و یا منفی دارد. برای این منظور ارتباط بین معاملات روزانه سرمایه‌گذاران نهادی و انفرادی بر عملکرد سهام در آینده، با کنترل سایر عوامل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که تفاوتی قابل ملاحظه ای بین توانایی انتخاب سهام سرمایه‌گذاران نهادی و سرمایه‌گذاران انفرادی وجود ندارد و همچنین بین تغییرات مالکیت نهادی و بازده غیر عادی انباشته آتی (کوتاه‌مدت و بلندمدت) و تغییرات مالکیت انفرادی و بازده غیرعادی آتی (کوتاه‌مدت و بلندمدت) رابطه معنی دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Stock Selection Ability between Institutional and Individual Investors

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadpour 1
  • Hadi qorbani 2
1 professor of Accounting university of mazandaran (Corresponding Author)
2 MA university of mazandaran
چکیده [English]

this study investigates stock selection ability between institutional and individual investors. Methodology in this study is based on the intuitive idea that if institutional investors are better at selecting stocks than individual investors, then institutional investors are more likely to buy future winners and sell future losers. while controlling for other factors, such as size and momentum effects, the institutional and individual investor daily trading were regressed on future stock performance. The result of the study dose not show any apparent difference in stock selection ability between individuals and institutional investors. Coefficient of independent variable with dependent variable has positive and negative relation but none of them are significant. Thus first Hypothesis as Changes in institutional investor ownership are related with subsequent abnormal returns is rejected. Second Hypothesis Changes in individual investor ownership are negatively correlated with subsequent abnormal returns is rejected too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional investors
  • Individual Investors
  • Stock selection ability