بررسی تاثیر رشد پایدار سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگیهای پیش بینی سود هر سهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه حسابداری، اراک، ایران (مسئول مکاتبات)

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، گروه حسابداری، دماوند، ایران

چکیده

شرکتهایی که یک روند رو به رشد در خصوص سودهای گذشته داشته‏اند، توانسته اند جایگاه مناسبی در بازار سرمایه بدست آورند و به شدت نگران حفظ اعتبار و شهرت خود می‏باشند. نگرانی شرکتهای مذکور از این است که آیا انتشار سود پیش بینی شده، اعتبار شرکت را حفظ می‏کند یا به آن لطمه می زند؟ در این رابطه، انتشار سود پیش بینی شده شرکتها باید به گونه ای باشد که روند و الگوی رشد موجود در سودهای گذشته را حفظ کند. هدف کلی تحقیق حاضر تبیین تاثیر وجود الگوهای پایدار در رشد سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگیهای پیش بینی سود هر سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 104 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می‎باشد که داده‎های آنها در طول سالهای 1383 تا 1389 گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که واکنش بازار سرمایه به اخبار بد پیش بینی و افق پیش بینی سود هر سهم در شرکتهای با رشد پایدار سود، متفاوت از سایر شرکتهاست. این در حالی است که واکنش بازار سرمایه به اخبار خوب و دقت پیش‎بینی سود هر سهم تحت تاثیر رشد پایدار سود نبوده است. در این رابطه به نظر می رسد که واکنش سرمایه گذاران به اخبار بد، متاثر از نگرش آنان در خصوص اعتبار و اهمیت این اخبار است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Earning Consistent Growth on the Stock Price Reactions to the EPS Forecast Characteristic

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Basiri 1
  • Mohammad Hamed Khan Mohammadi 2
1 Master of accounting, Islamic Azad University Arak Branch, Department of accounting, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University Damavand Branch, Department of accounting, Damavand, Iran
چکیده [English]

Firms with a history of growth in earning have been able to get good rankings in the capital market and Concerned about maintaining their reputation. The concern is whether earning forecast increase firm`s credibility or reduce it?
This study illustrates the effect of earnings consistent growth on the stock price reaction to the EPS forecast characteristics. In this study we use 104 firms' data during 1383 to 1389. Capital market reaction to bad news earning forecasts and Earning Forecast Horizon in earnings consistent growth companies differ from others while Capital market reaction to good news earning forecasts and Earning Forecast point was not affected by earning consistent growth. It seems that it is related to investors' attitudes about the importance and credit of bad news earning forecast.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning consistent growth
  • abnormal return
  • EPS forecast characteristics