بررسی اثر روزهای هفته بر بازده قرارداد‌های آتی سکه بهای آزادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثر روزهای هفته بر بازده قیمت در بازار قرارداد‌های آتی سکه بهای آزادی مورد معامله در بورس کالای تهران می‌پردازد. با استفاده از رگرسیون خطی کلاسیک و خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی نشان داده شده است که الگوی متعارفی برای بازده قرارداد آتی سکه در بورس کالای تهران وجود ندارد. همچنین نشان می‌دهد که بازده قرارداد آتی در یک روز به روز قبل و حتی دو روز قبل وابسته می‌باشد و پدیده گشت تصادفی قیمت در بازار قرارداد‌های آتی و نیز کارایی اطلاعاتی بازار قرارداد‌های آتی سکه در سطح ضعیف کارایی را تایید نمی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empirically examining of the effect of week days on future contracts market of Bahar Azadi Coin in Tehran Merchandise Exchange

نویسندگان [English]

  • Peyman Tataee 1
  • Jalal Seifoddini 2
  • Emad Ahmadipour 1
  • Leila Azadi 1
1 Ph.D Student of IAU,Science & Technology Branch
2 Ph.D Student of IAU,Science & Technology Branch
چکیده [English]

This study empirically examined the effect of week days on future contracts of Bahar Azadi Coin in Iran Merchandise Exchange. We used the classic Linear Autoregressive and Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) to show that there isn't a standard pattern for the return of future contracts of Bahar Azadi Coin. Also, we presented that the daily return of future contracts depended on previous day and even the day before. Thus we concluded that the prices didn't follow "Random Walk" phenomenon in the future market of Bahar Azadi Coin and we couldn’t find any evidence for market information efficiency in weak level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effect of week days
  • of future contracts of Bahar Azadi Coin
  • Iran Merchandise Exchange
  • conditional variance
  • Random Walk
  • market information efficiency