آزمون کارایی محاسبه کلاسیک ریسک تنوع ناپذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان،اصفهان، (مسئول مکاتبات)

2 مدرس دانشگاه پیام نور واحد بناب جدید، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند، باشگاه پژوهشگران جوان، مرند

چکیده

بررسی و مطالعه درباره سرمایه­گذاری و اصول و شیوه­های اجرای آن، به منظور انتخاب بهترین طرح سرمایه­گذاری، با توجه به میزان بازده و ریسک آن انجام می­شود. ریسک تنوع ناپذیربه صورت عدم اطمینان ناشی از تغییر شرایط بازار نظیر: تغییر قیمت دارایی­ها، نرخ بهره، نوسانات بازار ونقدینگی بازار می­باشد که منجر به مخاطره افتادن بازدهی پرتفوی معاملاتی و یا ارزش دارایی­های نهاد مالی خواهد شد. در بازارهای کارا برای محاسبه ریسک تنوع ناپذیر، انحراف معیار بازده شاخص بازار را محاسبه می کنند.
با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه کارایی بورس اوراق بهادار تهران، نمی­توان براحتی از انحراف معیار این متغیر بعنوان ریســک تنوع ناپذیر استفاده کرد. به این منظور در این تحقیق از مدل سری زمانی باکس-جنکینز برای محاسبه ریسک استفاده شده است. سپس جهت آزمون کارایی انحراف معیار متغیر بازده محاسبه و با انحراف معیار خطاهای پیش بینی باکس-جنکینز مقایسه شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که محاسبات کلاسیک مانند انحراف معیار متغیر می­تواند جوابگوی  محاسبه ریسک  تنوع ناپذیر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance test to calculate the risk of classical general

نویسندگان [English]

  • Masoud Karimkhani 1
  • Maryam Abdoli 2
1 M.A of Economic Systems Planing, Islamic Azad University, Dehaghan branch, Iran
2 University Teacher of Pyam-Nour University, Young Researchers Club, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
چکیده [English]

Investment principles and methods of study and implementation, In order to select the best investment plan, it is done according to the rate of return and risk. General risk to the uncertainty arising from changing market conditions, such as: Changes in asset prices, interest rates, market volatility and market liquidity risks which led to the trading portfolio returns or financial institution will be valuable assets. In efficient markets for risk calculation, the standard deviation of market index returns are calculated.
With regard to research performance in Tehran Stock Exchange, the standard deviation of these variables can easily be used as a risk. In order to study the time series model of Box - Jenkins was used to calculate risk. Then calculate the standard deviation of return and standard deviation of variable prediction errors Box - Jenkins was compared.
And finally the general risks associated with market price on total revenue was reviewed.
The results of this study show that the classical calculation of general risk factors such as standard deviation calculated risk could be the answer.The  relation was also significant is the risk and cost. So investors in predicting the risk of price per share on revenue of use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Market risk
  • methodology of Box – Jenkins