بررسی توان تبیین مدل های اقتصادسنجی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول)

چکیده

در دنیای پیچیده امروزی که در هر لحظه ما شاهد تغییرات بسیار عمده بر ارکان مختلف تاثیر گذار بر سطح سودآوری شرکتها می باشیم، که هر کدام از این تغییرات می توانند گروهی از شرکتها را به اوج و گروهی دیگر را نابود نمایند، بنابراین تصمیمات سرمایه گذاری برای افراد حقیقی و حقوقی بشدت تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرد و برای کاهش ریسک ناشی از این تغییرات می بایست یک پرتفوی مطلوب تعیین نموده تا از ره گذر این تغییرات کمترین آسیب را ببینند، معامله گران در بازارهای سرمایه از مدلهای متفاوتی جهت تعیین ارزش در معرض خطر پرتفوی خود استفاده می نمایند، که هر کدام از این مدلها برای تعیین ارزش در معرض خطر پرتفوی از مفروضات خاصی استفاده می نمایند.
    این مقاله سعی دارد که از طریق مدل های اقتصاد سنجی ارزش در معرض خطر پرتفوی واقعی 21 شرکت سرمایه گذاری که در بازار سرمایه کشور به فعالیت می پردازند، را مورد بررسی قرار داده  و آنگاه قدرت پیش بینی این مدلها را با یکدیگر مقایسه نموده  و مدل برتر را معرفی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of capabilities of econometrist models in determination of value at risk in investment companies for determination of optimized portfolio in capital market of Iran

نویسندگان [English]

  • Hashem Nikoomaram 1
  • Gholamreza Zomorodian 2
1 Professor, Islamic Azad University Science and Research Branch
2 Ph.D Student of Financial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

In today’s complicated world, we are witness many elements that affect on the profit level of companies. Each of these changes can promote group of companies to the top while destroy other group . So investment decision for actual and legal companies are severely depended on these changes. For decreasing the risk of these sudden changes a desirable portfolio should be determined to avoid least damages from changes. Dealers uses different models to determine the risk value of their portfolio in the capital market. Each of these models uses specific assumptions to determine value under the risk of portfolio.
this paper  intend to survey risk value of 21 investment companies by using the econometrist models. Then to compare the prediction power of each models, and introduce the superior model.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • portfolio
  • Value at risk
  • Investment Companies
  • econometrist modelsResults