بررسی و ارزیابی کارایی آتی کرک اسپرد در پیش بینی قیمت نفت خام

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد ریاضیات مالی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
 در بازارهای نفت، به رابطه قیمتی نفت خام و فرآورده های حاصل از آن در عملیات تقطیر» کرک اسپرد «
اطلاق می گردد. پالایشگاه ها از فعالان اصلی بازار نفت، عمدتاً در معرض ریسک کرک اسپرد قرار دارند. فعالیت
پالایشگاه با هدف حداکثر کردن کرک اسپرد صورت می گیرد. به هر روی، مصرف کنندگان نفت همواره در
معرض ریسک کرک اسپرد هستند. صندوق های سرمایه گذاری به طور عمده جهت سفته بازی و کسب سود در
بازار نفت از کرک اسپرد استفاده می کنند. با توجه به حجم بالای معاملات آتی کرک اسپرد در بازار های نفت،
این سوال مطرح می شود که آیا آتی کرک اسپرد می تواند یک پیش بینی کننده کارا از تغییرات قیمت نفت
خام باشد. ما در ابتدا در قالب یک مدل تصحیح خطای برداری بررسی می کنیم که آیا رابطه معناداری بین آتی
کرک اسپرد و بازار نقدی نفت خام وجود دارد یا خیر. یافته ها نشان می دهد که در ادواری که قیمت نفت خام
با افزایش همراه است رابطه علی دو طرفه بین آتی کرک اسپرد و قیمت نقدی نفت خام وجود دارد اما در بازار با
ثبات یا کاهشی رابطه علی دو متغیر ضعیف تر می شود. در انتها نیز کارآمدی آتی کرک اسپرد را در مقایسه با
آتی نفت خام در پیش بینی قیمت نفت مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج نشان می دهد که آتی کرک اسپرد
قدرت بالایی در پیش بینی قیمت نفت خام دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effectiveness of crack spread futures in crude oil price forecast

نویسندگان [English]

  • Mohammad Alimoradi 1
  • Solmaz Mohajeri 2
چکیده [English]

In the oil markets, crack spread refers to the relationship between crude oil price and the price of its distillated product in refiners. Refiners are the major part of oil markets and are exposed to crack spread. Furthermore, oil customers are active participants in oil hedging markets and they are exposed to the Crack Spread. Investment funds mainly use crack spread for speculating and making profits in oil markets. Regarding the high volume of trading crack spread futures in oil markets, this question arises; whether futures of crack spread can be a good predictor of oil price movements or not. At first, we examine the relationship between futures and spot oil price by using a Vector Error Correction Model (VECM). This study shows that, there is causal relationship between crack spread futures and spot oil price in bull oil market, but in bear oil market the causal relationship becomes weaker. Ultimately, the effectiveness of crack spread futures is compared to forecasts of oil price. The results show that crack spread futures are good predictors of crude oil price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oil price
  • oil futures
  • crack spread
Alquist, R., and L. Kilian (2010), “What Do We Learn from the Price of Crude Oil Futures?” Journal of Applied Econometrics, 25, 539-573.
Alquist, R., Kilian, L., and R.J. Vigfusson (2013), “Forecasting the Price of Oil,” in: G. Elliott and A. Timmermann (eds.), Handbook of Economic Forecasting, 2, Amsterdam: North-Holland, 427-507.
Andrews, D., 1993. Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica 61 (4), 821–856.
Baumeister, C., and L. Kilian (2012a), “Real-Time Forecasts of the Real Price of Oil,” Journal of Business and Economic Statistics, 30, 326-336.
Baumeister, CH,. Kilian, L,. Are product spreads useful for forecasting? An empirical evaluation of the Verleger hypothesis. 2014, April.
6)Coppola, A., 2008. Forecasting oil price movements: exploiting the information in the futures market. Journal of Futures Market 28, 34–56.
Evans, B. (2009), “Oil market ‘teetering on the edge’, warns Verleger”,
Girma, P.B., Paulson, A.S., 1999. Risk arbitrage opportunities in petroleum futures spreads. Journal of Futures Markets 19, 931–955.
Gjolberg, O., Johnsen, T., 1999. Risk management in the oil industry: can information on long-run equilibrium prices be utilized? Energy Economics 21, 517–527.
10)Morana, C., 2001. A semiparametric approach to short-term oil price forecasting. Energy Economics 23, 325–338.
11) Murat, A, Tokat, E, Forecasting oil price movements with crack spread features. Energy Economics 31(2009) 85-90.
12) Silvapulle, P., Moosa, I.A., 1999. The relationship between spot and futures prices:evidence from the crude oil market. Journal Futures Markets 19, 157–193.
13)Verleger, P.K. (2011), “The Margin, Currency, and the Price of Oil,” Business Economics, 46,71-82.
14) Verleger, P K (1982), “The Determinants of Official OPEC Crude Oil Prices”, Review of Economics and Statistics, 64, 177-183