تاثیر اوراق قرضه قابل تبدیل با ویژگی بازخرید بر زمان سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی

2 دانش آموخته کارشناس ارشد ریاضی مالی دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

اوراق قرضه ی قابل تبدیل، اوراق بهاداری ترکیبی هستند که ویژگیهای سهام و اوراق قرضه را دارا میباشند.
در هر زمان دارندهی اوراق میتواند نسبت به نگه داشتن اوراق و یا تبدیل آن به سهام تصمیم بگیرد. همچنین
در صورتیکه در قرارداد ذکر شده باشد شرکت ناشر میتواند اوراق را بازخرید نماید. تقابل بین دارندهی این
اوراق و ناشر، قیمت این اوراق را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار میدهد. در مطالعه ی حاضر با استفاده از
بازی توقف، تعامل بین دارنده ی اوراق و ناشر بررسی و تاثیر اوراق بر زمانبندی تصمیمات سرمایه گذاری و
آستانه های بهینه ی سرمایه گذاری، ورشکستگی، تبدیل و اختیار خرید و تاثیر نوسانات، پرداخت کوپن و قیمت
توافقی بر این آستانه ها مورد بررسی قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effect of call able convertible bond on investment timing

نویسندگان [English]

  • Morteza Rahmani 1
  • Narges Hassani 2
1
2
چکیده [English]

Convertible bonds are hybrid securities with both characteristics of straight bond and equities. At each subsequent time, the bondholder must decide whether to hold the bond or to convert it to stock. Also the bond can be called by the issuing firm, if included in the contract. Security price significantly affect by interaction between bondholders and shareholders. In this study we investigate the interaction between bondholder and shareholder by using of stopping game and we study the effect of convertible bond on investment timing. We get optimal investment threshold, bankruptcy, convert and call. Then we consider the effect of volatility, coupon payment and strike price on thresholds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • convertible bonds
  • stopping game
  • real option
*       ممبینی، حسین و یزدانی چمزینی، عبدالرضا (1393)، ارائه یک روش جدید برای اولویت بندی استراتژی­های سرمایه­ گذاری در بخش خصوصی ایران، فصلنامه دانش سرمایه ­گذاری، سال سوم، شماره 11، ص 259-289.
*   دین ­محمدی، مصطفی و باقری­ بسطامی، مهدی (1393)،ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری باروش اختیارواقعی(مطالعه موردی: ارزیابی یکطرح پتروشیمی)، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، سال پنجم، شماره 19، ص 153-177.
*   ذکاوت،سید مرتضی (1388)، کاربردتحلیل اختیارواقعی دربررسی طرحهای سرمایه گذاری، دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی درایران- تهران.
*  Chen, N., Dai, M., & Wan, X. (2013) A Non-Zero-Sum Game Approach to Convertible Bonds: Tax Benefit, Bankrupt Cost and Early/Late Calls; Mathematical Finance, 23, 57-93.
*   Hartmann, M., & Hassan, A. (2006) Application of real option analysis for pharmaceutical R&D project valuation-Empirical results from a survey; Research policy, 35, 343-354.
*   Hennessy, C.A., &Tserlukevich, Y. (2008) Taxation, agency conflicts and the choice between callable and convertible debt; Journal of Economic Theory, 143, 374–404.
*   Lyandres, E., & Zhdanov, A. (2014) Convertible debt and investment timing; Journal of Corporate Finance, 24, 21-37.
*   Mauer, D.C., &Sarkar, S. (2005) Real option, agency conflicts, and optimal capital structure; Journal of Banking and Finance, 29, 1405–1428.
*   Shibata, T., & Nishihara, M. (2012) Investment timing under debt issuance constraint; Journal of Banking & Finance, 36, 981-991.
*  Sîrbu, M., Pikovsky, I., & Shreve, S. (2004) Perpetual Convertible Bonds; SIAM Journal of Control and Optimization, 43, 58-85.
*    Sîrbu, M., & Shreve, S. (2006) A Two-Person Game for Pricing Convertible Bonds; SIAM Journal of Control and Optimization, 45, 1508-1639.
*   Sundaresan, S., & Wang, N. (2007) Dynamic investment, capital structure, and debt overhang; Working paper, Columbia University.
*  Yagi, K., Takashima, R.,  Hiroshi, T., & Katsushige, S. (2008) Timing of Convertible Debt Financing and Investment; Working paper, C A R F.
*  Yagi, K., & Takashima, R. (2012) The impact of convertible debt financing on investment timing; Journal of Economic Modeling, 29, 2407–2416.