شناسایی،تحلیل و ارزیابی ریسک‌ شرکت‌های تابعه در هلدینگ‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

چکیده: شرکت‏های هلدینگ با توجه به ماهیت و تصمیمات سرمایه‏گذاری مختلف که با آن روبرو هستند از نظر تصمیم‏گیری در شرایط اطمینان کامل نیستند و در فضای نااطمینانی با ریسک‏های مختلفی روبرو هستند. از آنجاییکه با توجه به ساختار هلدینگ‌ها عموماً فعالیت عمده بر سرمایه‌گذاری و مدیریت بر شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های تابعه یا فرعی متمرکز است، مدیریت ریسک در شرکت‌های تابعه از آن جهت که مدیریت ریسک سرمایه گذاری‌های انجام شده توسط هلدینگ‌ها می‌باشند از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. لذا در این مقاله سعی شده است تا به مدیریت ریسک شرکت‌های تابعه از نگاه هلدینگ پرداخته شود. برای استخراج و تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های دلفی (اجماع خبرگان) و موردکاوی و مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شده است. نتیجه این تحقیق، شناسایی منابع ریسک شرکت‌های تابعه یک هلدینگ(فعال در صنعت سیمان کشور)، اولویت‌بندی این ریسک‌ها و در نهایت، ترسیم نقشه ریسک‌های هر شرکت جهت بهره‌برداری شرکت مادر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification, Analysis and Evaluation Risk's of Subsidiaries in Holdings

نویسنده [English]

 • Saeid Khanipour
ندارد
چکیده [English]

Abstract: Holding companies, due to the nature and different investment decisions they face, are not in complete confidence and terms of decision-making and face various risks in an atmosphere of uncertainty. Since due to the structure of holdings, the main activity on investment and management is generally focused on companies called subsidiaries, risk management in subsidiaries is important because they are the risk management of investments made by holdings. Therefore, in this article, an attempt has been made to manage the risk of subsidiaries from the point of view of holding.
Delphi methods (expert consensus) and case study and library studies have been used to extract and analyze the data. The result of this research is identifying the risk sources of subsidiaries of a holding company (active in cement industry in Iran), prioritizing these risks and finally, drawing a risk map of each company for the operation of the parent company.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Enterprise Risk Management؛ Holding Company؛ Risk Map
 • Risk Scoring؛ Risk Evaluation
 • *       ابراهیمی، عباس، حسینی، سعید,ابراهیمی، حسین،(1395)،شناسایی ریسک‌های ساختاری در شرکت‌های هلدینگ، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

  *       اسدزاده، علی، رحمان سرشت، حمید،(1394)، مدلی برای تبیین هوشمندی در شرکتهای هلدینگ، نشریه مدیریت بازرگانی، 7(4)، 822-805

  *       لم، جیمز، (2017)، پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی (چاپ اول)، ترجمه: تامین سرمایه امید،(1397)، تهران انتشارات ترمه

  *       جلیلوند، ابوالحسن، رستمی نوروزآباد، مجتبی، عسکری فیروزجایی، احسان، رحمانیانی، میلاد، (1398)، پیاده‏ سازی مدیریت ریسک سازمانی، شناسایی، تحلیل و ارزیابی، مورد مطالعه: نهاد مالی فعال در بازار سرمایۀ ایران، مدیریت دارایی و تامین مالی، دوره7 ، شماره2 ، ص1-24

  *       حسینی، عبدالرضا، حسینی، محمدحسین، سیدمطهری، مهدی، (1393)، رابطه استفاده از فنون مدیریت ریسک در رابطه با عملکرد شرکت در صنایع غذایی، پژوهش های تجربی حسابداری، 4(1)، 60-45

  *       حدادی، حبیب‌رضا ، رهنمای رودپشتی، فریدون ، رستمی نوروزآباد، مجتبی ، عسکری فیروزجائی، احسان، پیاده ‏سازی مدیریت ریسک سازمانی با تمرکز بر شرکت‏‌های هلدینگ، ششمین کنفرانس ملی مدیریت هلدینگ‌های مالی و سرمایه‌گذاری با رویکرد مهندسی مالی،1396

  *    خدامی پور، احمد، محرومی، رامین، (1394)، مدیریت ریسک سازمانی، عوامل تعیین کننده و ارزش اجرای آن، فصلنامه پژوهش حسابداری، 5(3)، 30-15

  *        رهنمای رودپشتی، فریدون، امینی، محمدرضا، شمسی، حسن، رضایی، معصومه، (1398)، طراحی شاخص ترکیبی ریسک در بانک ها، رویکرد تحلیل پوششی داده های چندلایه (مورد مطالعه: بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران)، قیق در عملیات در کاربردهای آن، دوره 16، شماره2، ص 113-97

  *       شکرخواه، جواد، مرشدزاده، مهناز،قربانی، محمود، (1395)، رهبری تفکر در مدیریت ریسک جامع (مجموعه بیانیه های کوزو)، تهران، انتشارات ترمه

  *       صفری، حسین، ابراهیمی، عباس، (1395)، مدیریت ریسک استراتژیک(با رویکرد ریسک)، تهران، موسسه کتاب مهربان نشر

  *       عسکرنژاد نوری، باقر، امکانی، پریسا، (1396)، تاثیر عملکرد مدیریت اثربخش ریسک در عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: نقش واسطه ای سرمایۀ فکری و اهرم مالی، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(2)، 1112-93

  *       قاسمی، شمسی، محمودوند، رحیم، (1393)، ارایه یک چارچوب جامع برای دسته بندی انواع روشهای نوین ارزیابی ریسک، فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی، 2(1)، 156-1393

  • Al-Amri, K., & Davydov, Y. (2016). Testing the effectiveness of ERM: evidence from operational losses. Journal of Economics and Business. 87(): 70-82.
  • Almeida, C., & Vicente, J. (2009). Identifying volatility risk premium from fixed income Asian options. Journal of Banking & Finance. 33(4): 652-661.
  • Beasley, M. S., Clune, R., & Hermanson, D. R. (2005). Enterprise risk management: an empirical analysis of factors associated with the extent of implementation. Journal of accounting and public policy. 24(6): 521-531.
  • Collier, P. M. (2009). Chapter 7 - Identifying, Assessing and Estimating Risk. Fundamentals of Risk Management for Accountants and Managers. Oxford, Butterworth-Heinemann: 79-87.
  • COSO (2004). Enterprise Risk Management - Integrated Framework.
  • Eckles, L., Hoyt, R. E., & Miller, S. M. (2015). Reprint of: the impact of enterprise risk management on the marginal cost of reducing risk: evidence from the insurance industry. Journal of Banking & Finance. 49(): 409-423.
  • Fraser, John; Simkins, Betty J. (2010). Enterprise Risk Management, JohnWiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
  • Gordon, L. A., Loeb, M. P., & Tseng, Ch. (2009). Enterprise risk management and firm performance: a contingency perspective. Journal of Accounting and Public Policy. 28(4): 301-327.
  • https://www.investopedia.com/terms/e/eventrisk.asp
  • Jones, M. (2006). Identifying and monitoring risk in a fund of hedge funds portfolio A2 - Gregoriou, Greg N. Funds of Hedge Funds. Boston, Butterworth-Heinemann: 401-416.
  • JPMorgan Chase (2016). Annual Report.
  • Just, R. E. and Just, D. R. (2011). Global identification of risk preferences with revealed preference data. Journal of Econometrics. 162(1): 6-17.
  • Lechner, P., & Gatzert, N. (2017). Determinants and value of enterprise risk management: empirical evidence from Germany. The European Journal of Finance. 1-27.
  • Meidell, A., Kaarbøe, K. (2016). How the enterprise risk management function influences decision-making in the organization - a field study of a large, global oil and gas company. The British Accounting Review. 1(49): 39-55.
  • Meligkotsidou, L., & Vrontos, I. D. (2008). Detecting structural breaks and identifying risk factors in hedge fund returns: a bayesian approach. Journal of Banking & Finance. 32(11): 2471-2481.
  • Mikes A. (2009). Risk management and calculative cultures. Management Accounting Research. 20(1): 18-40.
  • Nocco, B. W., & Stulz, R. M. (2006). Enterprise risk management: theory and practice. Journal of Applied Corporate Finance. 18(4): 8-20.
  • Oliva, F. L. (2016). A maturity model for enterprise risk management. International Journal of Production Economics. 3(173): 66-79.
  • Paape, L., & Speklé, R. F. (2012). The adoption and design of enterprise risk management practices: An empirical study. European Accounting Review. 21(3): 533-564.
  • Power, M. (2007). Organized Uncertainty: Designing a World of Risk Management. Oxford: Oxford University Press.
  • Ramos-Tallada, J. (2015). Bank risks, monetary shocks and the credit channel in Brazil: identification and evidence from panel data. Journal of International Money and Finance 55(3): 135-161.
  • RIMS (2011). FAQ on SRM and ERM. Why Strategic Management?, Retrieved April 20, from. http://www.rims.org/resources/ERM/Documents.
  • Sherwin, M. D., Medal, H., Lapp, S. A. (2016). Proactive cost-effective identification and mitigation of supply delay risks in a low volume high value supply chain using fault-tree analysis. International Journal of Production Economics. 175(3): 153-163.
  • Tang, O. and Nurmaya Musa, S. (2011). Identifying risk issues and research advancements in supply chain risk management. International Journal of Production Economics. 133(1): 25-34.
  • Tarantino, A., & Cernauskas, D. (2011). Essentials of Risk Management in Finance. New Jersey, John Wiley & son Inc.
  • Woods, M. (2011). Risk Management in Organizations - an integrated case study approach. London: Routledge.
  • Wu, D., Olson, D. L., & Dolgui, A. (2015). Decision making in enterprise risk management: a review and introduction to special issue. Omega. 57(1): 1-4.
  • Zinna, G. (2014). Identifying risks in emerging market sovereign and corporate bond spreads. Emerging Markets Review. 20(3): 1-22.