تاثیر سودآوری ارزهای رمز نگاری شده بر میزان سپرده های جذب شده و وام های پرداخت شده بانکها با استفاده از رویکرد DID

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری ، گرو ه حسابداری، واحد قزوین، دانشگا ه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی، گرو ه حسابداری، واحد قزوین، دانشگا ه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی، گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.30495/jik.0621.23476

چکیده

امروزه بانکداری یکی از با اهمیت ترین بخش های اقتصاد به شمار می آید. بانک ها، از یک طرف، با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند. بنابراین، هدف این تحقیق بررسی تاثیر سودآوری ارزهای رمز نگاری شده بر میزان سپرده های جذب شده و وام های پرداخت شده بانکها با استفاده از رویکرد DID می باشد. نتایج این مطالعه به سیستم بانکی و دولتها کمک می‌کند تا به طور مؤثری از ریسک‌های آینده که می تواند بر سیستم بانکی و اقتصاد کشورها تحمیل شوند، پیشگیری نمایند و ضرر و زیان را کاهش دهند. این تحقیق در دوره زمانی شش ساله بین 1395 الی 1400 صورت پذیرفته است.
روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا و «تفاوت‌های دوگانه» (Difference-in-Difference) می باشد. نتایج حاصل شده نشان داد که با افزایش سودآوری سرمایه گذاری در ارزهای رمز نگاری شده ، میزان سپرده های جذب شده بانکها و میزان وامهای پرداخت شده بانکها کاهش یافته است. همچنین افزایش میزان سپرده های جذب شده بانکها و میزان وامهای پرداخت شده بانکها در دوره های زمانی که سودآوری سرمایه گذاری در ارزهای رمز نگاری شده بیشترشده نسبت به دوره های زمانی که سودآوری سرمایه گذاری در ارزهای رمز نگاری شده کمتر بوده است پایین تر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cryptocurrency profitability on the amount of deposits attracted and loans paid by banks using the DID approach

نویسندگان [English]

 • masoumeh hezarkhani 1
 • mehdi beshkoh 2
 • kumars biglar 3
1 M.A. Accuonting Islamic Azad University,Qazvin branch
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Qazvin branch
3 Assistant Professor of Islamic Azad University,Qazvin branch
چکیده [English]

Today, banking is one of the most important sectors of the economy. Banks, on the one hand, by organizing receipts and payments, facilitate trade and commerce and expand markets. Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of the profitability of cryptocurrencies on the amount of deposits attracted and loans paid by banks using the DID approach. The results of this study help the banking system and governments to effectively prevent future risks that can be imposed on the banking system and economy of countries and reduce losses. This research was conducted in a period of six years between 1395 and 1400.
The statistical method used in this research is multivariate regression method using panel data and "difference-in-difference". The obtained results showed that with the increase in the profitability of investing in cryptocurrencies, the amount of deposits attracted by banks and the amount of loans paid by banks decreased. Also, the increase in the amount of deposits attracted by banks and the amount of loans paid by banks is lower in the periods when the profitability of investing in cryptocurrencies is higher than in the periods when the profitability of investing in cryptocurrencies is lower.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Profitability of cryptocurrencies
 • amount of deposits attracted
 • loans paid by banks
 • DID approach
 • اوحدی، فریدون و تاج، یاسر،1397،روند استفاده از پول دیجیتالی و ریسک های سرمایه گذاری در آن،پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری،تهران،
 • سکوتی، شهریار و دیزجی، منیره و پایتختی اسکوئی، سیدعلی و حسن زاده، رقیه،1401،تاثیر ارز دیجیتال بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان، فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره: 12، شماره: 40
 • شجاعی، لیدا و بدیعی، فریبرز،1400،ارز دیجیتال و تاثیر آن بر عملکرد تجارت بین الملل،هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع،
 • فرازمند، عاطفه و آزادوار، نجمه،1398،بررسی اثرات اقتصادی رمز ارز ملی بر سیاست های پولی و سناریو های جایگزینی با پول ملی،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد،تهران،
 • کرزبر, شاهین, گزارشگری مالی بیت کوین, مجله تخصصی رشته حسابداری "حسابدار", 1397
 • لاری، سارا و نیک سرشت، علیرضا،1399،افزایش دقت پیش بینی نوسانات قیمت رمز ارز با استفاده از آنالیز احساس کاربران،سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام،کرج،
 • محمدی شاد, حمید, معدن چی زاج, مهدی, & کیقبادی, امیر رضا. (1400). سرایت پذیری و پویایی ریسک بین بازارهای مالی، بازارهای کالایی و ارزهای دیجیتال با رویکرد مدل MGARCH. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 12(47), 470-490.
 • هاشمی، سیدحامد و احمدی، غلامرضا،1402،تاثیر ارز دیجیتال بر رشد اقتصادی،نهمین کنفرانس ملی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری،تهران،
 • Ameet Kumar Banerjee, Md Akhtaruzzaman, Andreia Dionisio , Dora Almeida, Ahmet Sensoy 2023 “Nonlinear nexus between cryptocurrency returns and COVID-19 news sentiment”Journal of Behavioral and Experimental Finance1 September 2022Volume 36 (Cover date: December 2022)Article 100747
 • Dabrowski, M., & Janikowski, L. (2018). Virtual currencies and central banks monetary policy: challenges ahead. Monetary Dialogue. Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies. European Parliament. Brussels
 • Dimitrios AnastasiouAntonis BallisKonstantinos Drakos 2021 " Cryptocurrencies’ Price Crash Risk and Crisis Sentiment" Finance Research LettersAvailable online 9 January 2021In press, corrected proofArticle 101928
 • K. (2018). Retrieved from wired Business: https://www.wired.com
 • Jamie L. CrossChenghan HouKelly Trinh 2021 “Returns, volatility and the cryptocurrency bubble of 2017–18” Economic Modelling11 September 2021Volume 104 (Cover date: November 2021)Article 105643
 • Kwamie DunbarJohnson Owusu-Amoako 2022 “Cryptocurrency returns under empirical asset pricing” International Review of Financial Analysis26 May 2022Volume 82 (Cover date: July 2022)Article 102216
 • Syed Jawad Hussain Shahzad, ElieBouri, TanveerAhmad, Muhammad AbubakrNaeem 2021 " Extreme tail network analysis of cryptocurrencies and trading strategies" Finance Research LettersAvailable online 5 May 2021In press, corrected proofArticle 102106
 • Tasca, P. (2015). Digital currencies: Principles, trends, opportunities, and risks. Trends, Opportunities,and Risks (September 7, 2015)
 • Thomas Leirvik 2021 " Cryptocurrency returns and the volatility of liquidity" Finance Research LettersAvailable online 29 March 2021In press, corrected proofArticle 102031
 • Wagner, Andrew, Digital vs. Virtual Currencies, 2014
 • Yujun Liu, Zhongfei Li, Ramzi Nekhili, Jahangir Sultan 2023 “Forecasting cryptocurrency returns with machine learning”Research in International Business and FinanceJanuary 2023Volume 64Article 101905