دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، فروردین 1404 
ارائه مدل غیرخطی توسعه مالی با تأکید بر جهانی‌شدن در ایران

صفحه 159-177

10.30495/jik.0621.23463

مرتضی سلیمانی؛ سیدعلی پایتختی اسکوئی؛ منیره دیزجی؛ سیما اسکندری سبزی


ارایه الگوی فناوری بلاک چین در قراردادهای هوشمند برای صنعت بانکداری

صفحه 179-200

10.30495/jik.0621.23464

نادر عین الهی؛ فاطمه احمدی؛ رحمت اله محمدی پور؛ محمد باقر ارایش


مدل فرآیند پذیرش ارزهای رمزنگاری شده در تجارت بین شرکتی در ایران

صفحه 367-387

10.30495/jik.0621.23470

مازیار فکری؛ صمد عالی؛ مرتضی محمود زاده؛ حکیمه نیکی اسفهلان


تاثیر اندازه و شدت هم جهش‌ها‌ی قیمتی در پیش بینی تلاطم شاخص در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 389-410

10.30495/jik.0621.23471

محسن رجب بلوکات؛ علی باغانی؛ علی نجفی مقدم؛ فاطمه صراف؛ نوروز نوراله زاده


تحلیل رفتار قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای از منظر نویز

صفحه 511-528

10.30495/jik.0621.23455

مهدی برآسود؛ غلامرضا زمردیان؛ فریدون رهنمای رودپشتی


طراحی مدل هوش تجاری با لحاظ تصمیم گیری اخلاقی در کسب و کارهای حسابداری

صفحه 575-596

10.30495/jik.0621.23478

رامین انصاریان؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ غلامرضا زمردیان؛ هاشم نیکومرام